Technologie op hol....

Giant robots

Deze drie meter hoge "Giant Robots" zijn voor een groot deel gebouwd uit materiaal afkomstig van sloperijen en kringloopwinkels, al zult u dat niet gemakkelijk meer herkennen. Ze worden in beweging gehouden door Professor Abacus. Tenminste, als alle kabeltjes goed zitten, want er gaat met deze moderne techniek nogal eens iets mis. En als ze eenmaal op hol slaan zijn ze niet meer te stoppen!

Hun verschijning en onvoorspelbaar gedrag doet het publiek verbazen en verwonderen. Stilstaand als een beeld, bewegend op onverwachte momenten op onverwachte wijze. Soms ontsnapt rook of verschijnen lichteffecten en ontstaat spontaan interactie met het publiek. Een bizarre mix van Techno-muziek en robot geluiden ondersteund het geheel. Arvee-S en Aurum XL staan symbool voor de verregaande afhankelijkheid van de mens van moderne technologie.

Techniek niet slechts meer als hulpmiddel bij lastige en moeizame werkzaamheden, maar als doel op zich. Technologie die in wedloop met zichzelf de motor van de consumptiemaatschappij draaiende houdt. Met als lijdend voorwerp de mens die zich zijn afhankelijkheid slechts realiseert als de techniek faalt.

Mobiele visuele Sciense Fiction Act voor Straattheater Evenementen.
Deze act wordt niet meer actief aangeboden en wordt alleen in uitzonderlijke gevallen op aanvraag nog gespeeld!